Biogazownia

Inwestycja

Inwestując w ekologię Eko Serwis Sp. z o.o. przygotowuje realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni przemysłowej ( utylizacyjnej ) – wykorzystującej do produkcji metanu odpady rolno-spożywcze.

Nasz projekt

Nasz projekt przewiduje instalacje do produkcji biogazu oraz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji do 2 MW wraz z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. Biogazownia będzie usytuowana w województwie zachodniopomorskim, miejscowości Pyrzyce, obręb 1, działka nr 41, przy trasie Stargardzkiej w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

Projekt posiada niezbędne decyzje, pozwolenia, umowy

 • zoptymalizowana technologia do produkcji biogazu,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, która zezwala wykorzystanie do produkcji biogazu takich surowców jak:
 • odpady z produkcji spożywczej (odpady warzyw, wytłoki owoców, odpady tłuszczy i serów, serwatka, odpady z żelatyny i skrobi, wywar gorzelniany, wysłodziny browarniane),
 • odpady z produkcji zwierzęcej (gnojowica, obornik, suche odchody),
 • odpady poubojowe K2 i K3,
 • odpady z produkcji roślinnej (odpady zbożowe, odpady z pasz),
 • odpady z produkcji biopaliw (śruta rzepakowa, faza glicerynowa),
 • rośliny energetyczne z upraw celowych ( zboża, w tym kukurydza, rośliny okopowe, rzepak, lucerna)- 5-10% do całego procesu.
 • pozytywna opinie sanitarna,
 • decyzje zatwierdzająca „ Projekt robót geologicznych dla wykonania studni głębinowej”,
 • warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.,
 • umowa dzierżawy działki 41 w Pyrzycach klauzula jej sprzedaży w przypadku wydania zezwolenia na budowę,
 • umowa na wsad wielkości 14 tys Mg rocznie do biogazowni, pozostała cześć w trakcie negocjacji.

Spółka

Zostały podjęte również działania w celu uzyskania statusu RIPOK-a dla biogazowni. Obecnie utworzona jest spółka celowa Biogazownia Sp z o.o., która przejmie wszystkie decyzje oraz kontakty.

Translate »